Пантаївський ліцей Пантаївської селищної ради у 2022-20223 навчальному році працює згідно такого плану роботу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

___________Яніна ШОХІННА

План роботи

Пантаївського ліцею

Пантаївської селищної ради

на І семестр

2022 / 2023 навчальний рік

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД

ПОВНА НАЗВА: Пантаївський ліцей Пантаївської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області

СКОРОЧЕНА НАЗВА: Пантаївський ліцей Пантаївської селищної ради

ЗА КАТЕГОРІЯМИ: ___________________________________________________________________

За категоріями

ЗА ЗВАННЯМ: «Старший учитель» – 6; 35 %

ЗА ВІКОМ: 20-30 років –3 ;

років – 5;

років – 5;

51-55 років – ;

56-65 років – 3;

ЗА СТАЖЕМ: до 3 років – 2

до 10 років – 4

до 20 років – 5

до 25 років – 6

понад 35 років – 3

УПРАВЛІННЯ

Директор закладу

Яніна Олександрівна ШОХІНА

Заступник

директора з навчально-виховної роботи

Дарина Володимирівна БАЛАНЮК

У Пантаївському ліцеї навчається 204 здобувачів освіти, укомплектовано 11 класів.

За контингентом:

діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -

напівсироти -

діти-інваліди -

діти-чорнобильці -

діти з девіантною поведінкою -

діти з багатодітних сімей -

діти з малозабезпечених сімей -

на обліку в інспекції в справах неповнолітніх -

діти із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах -

Для розвитку творчих здібностей учнів, з метою виконання Державного стандарту повної загальної середньої освіти за рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану введені:

курси за вибором та спецкурси:

- у 5 класі «Етика» – 0,5 година на тиждень;

- у 6 класі «Етика» – 1 година на тиждень,

Головні завдання

на 2022/2023 навчальний рік

У новому навчальному році робота Пантаївського ліцею Пантаївської селищної ради буде націлена на втілення в життя основних положень Національної доктрини розвитку науки і освіти в Україні в 21 столітті, на виконання Законів України "Про освіту" (зі змінами), "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами), інших нормативно-правових документів. Педагогічний колектив продовжуватиме працювати над методичною темою:

" Формування ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти в процесі підготовки конкурентноспроможного робітника "

Діяльність у 2022/2023 навчальному році буде спрямована на:

Реалізацію:

- державних, обласних, районних цільових програм щодо розвитку освітньої галузі, поглиблення змісту та покращення якості освіти;

шкільної програми моніторингових досліджень;

- принципу наступності і перспективності між початковою, основною та старшою ланками школи;

системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень.

Формування:

системи дієвих заходів та посилення контролю за збереженням складових здоров’я школярів;

системи моніторингових досліджень результативності та ефективності всіх напрямків діяльності закладу.

Удосконалення:

- форм і методів проведення уроку з метою підвищення якості знань здобувачів освіти;

- системи особистісно-орієнтованого навчання;

організації освітнього процесу відповідно до загальнолюдських цінностей, сучасних умов та науково-технічних досягнень для підвищення його якості;

системи роботи з обдарованими учнями, якісної підготовки учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань, МАН;

системи роботи з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

матеріально-технічної бази школи: оновлення та поповнення кабінетів технічними та мультимедійними засобами.

Підвищення:

рівня педагогічної майстерності вчителів, загальної культури, зростання мотивації до самовдосконалення шляхом підтримки та заохочення вчителів.

Створення:

умов для самовизначення, самоствердження, самореалізації особистості учня на основі побудови структурованого управлінського процесу;

умов для широкого використання ІКТ у освітньому процесі;

організаційно-методичних умов для профільного навчання у старшій школі;

мережі гуртків художньо-естетичного спрямування.

Забезпечення:

рівного доступу до якісної освіти;

одержання здобувачами освіти загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

соціального захисту учасників освітнього процесу, створення умов для індивідуального навчання дітей та психологічного супроводу дітей, які його потребують;

вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, новітніх методик та форм навчання і виховання учнів на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій;

інтеграції родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання;

активного залучення громадськості до участі у освітньому процесі закладу;

функціонування мережі спортивних гуртків та секцій.

Сприяння:

діяльності шкільної дитячої учнівської організації з метою активізації участі молоді в управлінні школою, налагодження роботи органів учнівського самоврядування;

активізації роботи по вихованню громадянської свідомості та патріотизму учнів;

зміцненню зв’язків школи з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації з метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи.

Дотримання:

норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу та посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму;

організації якісного харчування та оздоровлення;

санітарно-гігієнічного режиму закладу.

РОЗДІЛ ІІ

Організація освітнього процесу

. Створення умов для реалізації права дітей на здобуття

повної загальної середньої освіти

Виконання ст.53 Конституції України, Закону України «Про освіту»

Кiлькiсть переглядiв: 213

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.